Liên hệ khách hàng

CÔNG TY CỔ PHẨN THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ CHẾ TẠO BIẾN THẾ HÀ NỘI
Địa chỉ: Khu Công nghiệp Quang Minh – Mê Linh – Hà Nội
Điện thoại: 04 3366 1119
Fax: 04 3366 1118
Mobile: 0944 133 958

  • Trưởng phòng kinh doanh: 0984 079 983 – Kiều Ngọc Hoàn
  • Bộ phận giao hàng: 0965760683 – Nguyễn Thị Hà