Máy biến áp trung gian

 

Sản phẩm máy biến áp trung gian CTC được chế tạo và thử nghiệm đáp ứng tiêu chuẩn: 62/QĐ-EVN, 1011/QĐ-EVN NPC, 2608/QĐ-EVN SPC, EVN CPC-KT/QĐ.57, 2479/TB-EVN HaNoi, 4884/QĐ-DLTPHCM và các tiêu chuẩn hiện hành.

Hệ thống làm mát:       ONAN (làm mát tuần hoàn tự nhiên bằng dầu)

Điều kiện lắp đặt:        trong nhà hoặc ngoài trời.

Công suất chế tạo:       Từ 1000kVA đến 25000kVA
Cấp điện áp lớn nhất:  40,5kV

 

Đặt hàng