Tủ RMU

Được thiết kế cho hệ thống lưới phân phối đến 24kV. Các tủ loại này được thiết kế lắp đặt trong nhà, ngoài trời đồng thời phù hợp với các yêu cầu ứng dụng khác nhau, có độ tin cậy, độ an toàn cao, dễ dàng thao tác và bảo trì.

Đặt hàng