Tin ngành điện

Hàn Quốc trên đường đi tìm năng lượng tái tạo

Để góp phần giảm thiểu đến mức triệt tiêu khí nhà kính trên phạm vi toàn cầu, nhiều nước lớn đã cam kết sử dụng toàn bộ năng lượng tái tạo vào năm 2050. Song cũng có không ít nước nuôi tham vọng đạt mục tiêu trên trong vòng nửa đầu thế kỷ 21. Trong […]

Những công xưởng sản xuất năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới

Năng lượng mặt trời là một trong những nguồn năng lượng tái tạo vô tận và đây là những trang trại năng lượng mặt trời lớn nhất trên thế giới hiện nay. Tengger Desert Công xưởng Năng lượng mặt trời Tengger Desert ở Trung Quốc là trang trại năng lượng mặt trời lớn nhất hiện […]

Tìm hiểu hệ thống thiết bị trạm biến áp

Để truyền tải công suất điện lớn từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ, thì giải pháp tăng điện áp để hạn chế tổn thất công suất và giảm giá thành đầu tư đường dây là một lựa chọn tối ưu. Có 4 cấp điện áp như sau: + Siêu Cao Áp: Lớn Hơn […]