Nhà máy điện mặt trời Bắc Phương

Tên dự án: Nhà máy điện mặt trời Bắc Phương

Địa chỉ: xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận