Công ty TNHH công nghệ bao bì Yuzhan Việt Nam

Công ty TNHH công nghệ bao bì Yuzhan Việt Nam ( doanh nghiệp trung quốc )

Địa chỉ: Khu công nghiệp Quế Võ, Bắc Ninh